Mindi Abair

RETURN TO TOURS
19 DEC 2014
[PW XMAS/BRAUN] Tower Theatre
Fresno, California
20 DEC 2014
[PW XMAS/BRAUN] Balboa Theater
San Diego, California
21 DEC 2014
[PW XMAS/BRAUN] The Grand Ballroom Woodlake Hotel
Sacramento, California
02 JAN 2015
Spaghettini - Dave Koz Lounge
Beverly Hills, California
03 JAN 2015
Spaghettini - Dave Koz Lounge
Beverly Hills, California
30 JAN 2015
[WHITE/BRAUN] Crowne Plaza Melbourne Oceanfront
Melbourne, Florida
31 JAN 2015
[WHITE/BRAUN] Crowne Plaza Melbourne Oceanfront
Melbourne, Florida
01 FEB 2015
[WHITE/BRAUN] Crowne Plaza Melbourne Oceanfront
Melbourne, Florida
12 FEB 2015
Dimitriou's Jazz Alley
Seattle, Washington
13 FEB 2015
Dimitriou's Jazz Alley
Seattle, Washington
14 FEB 2015
Dimitriou's Jazz Alley
Seattle, Washington
15 FEB 2015
Dimitriou's Jazz Alley
Seattle, Washington