Dates in Georgia

RETURN TO TOURS
23 OCT 2014
The Melting Point
Athens, Georgia
24 OCT 2014
Macon Octoberfest
Macon, Georgia
07 NOV 2014
Ferst Center For The Arts (w/ Pres. Hall Jazz Band)
Atlanta, Georgia
09 NOV 2014
Hilton-Atlanta
Atlanta, Georgia
Johnson & Stern
25 NOV 2014
Variety Playhouse
Atlanta, Georgia
05 DEC 2014
Robert Ferst Theatre
Atlanta, Georgia
06 DEC 2014
GEM Theatre
Galhoun, Georgia