Dates in Georgia

RETURN TO TOURS
Johnson & Stern
25 NOV 2014
Variety Playhouse
Atlanta, Georgia
23 OCT 2014
The Melting Point
Athens, Georgia
05 DEC 2014
Robert Ferst Theatre
Atlanta, Georgia
24 OCT 2014
Macon Octoberfest
Macon, Georgia
09 NOV 2014
Hilton-Atlanta
Atlanta, Georgia
06 DEC 2014
GEM Theatre
Galhoun, Georgia
07 NOV 2014
Ferst Center For The Arts (w/ Pres. Hall Jazz Band)
Atlanta, Georgia